НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ [12]
ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

У розділі оголошень: 12
Показано оголошень: 1-12

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

Конференція відбудеться 14-15 квітня 2016 року
Матеріали конференції публікуватимуться у фаховому виданні  КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА “Педагогічна освіта: теорія і практика”  (Збірник внесено до міжнародної науково-метричної бази INDEX COPERNICUS).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Наукові напрями роботи конференції:

 1. Проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі.
 2. Наступність у  дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії  та практиці.
 3. Проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти.
 4. Психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ | Просмотров: 233 | Дата: 21.02.2016 | Комментарии (0)

III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Проблеми професійного становлення майбутнього фахівця в умовах  ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО освітнього простору», 

яка відбудеться 22 травня 2015 року на базі  Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Планується робота наступних секцій:

Секція № 1. Загальносвітові тенденції розширення й модернізації освітнього простору.

Секція № 2. Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у  навчанні фахових дисциплін.

Секція № 3. Соціально-професійне становлення  як умова особистісного розвитку  фахівця.

Секція № 4. Виховний потенціал змісту освіти та здоров’язбережувальна діяльність як засоби сприяння фаховій самореалізації.

Секція № 5. Змістові та процесуальні аспекти реалізації компетентнісного підходу в  освіті.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».

Конференція відбудеться 14-16 жовтня 2015 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Матеріали конференції публікуватимуться у фаховому виданні за спеціальностями філософія та педагогіка.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Наукові напрями роботи конференції:

 1. Філософія освіти у визначенні стратегії розвитку вищої школи України на початку ХХІ століття.
 2. Педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна.
 3. Психологічна педагогіка як теорія і практика розвитку педагогічної майстерності.
 4. Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ.
 5. Особливості роботи з обдарованими студентами.
 6. Зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця.
 7. Педагогічна аксіологія та аксіопедагогіка як субдисципліни педагогічної науки.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Публікація збірника наукових статей
«Перспективні дослідження в науці: теорія і практика»

Напрямок конференції: міждисциплінарна, загальнонаукова.

Формат проведення конференції: дистанційний.

Вихідні дані (ISBN) : Лондон, Великобританія.

Статті приймаються до: 27 лютого 2015 р., 22.00 BST.

Дата виходу збірника наукових статей: 13 березня 2015 р.

Розсилка друкованої кореспонденції: 12 березня 2015 р.

Редактор збірника: Клои Кноулз, Університет Центрального Ланкаширу (University of Central Lancashire, Preston, England).

Формат збірки: електронний.

ІНФОРМ. ЛИСТ


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених

«Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості»,

яка відбудеться  у  Кам’янець-Подільському  національному  університеті  імені  Івана Огієнка      26 березня 2015 року.

Напрями роботи конференції:

 1. Педагогічні інновації та технології як забезпечення якісної освіти.
 2. Медіа супровід навчального процесу в аспектах результативності та дієвості навчання.
 3. Реформа вищої освіти в проекції на сьогодення.
 4. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Проблеми та перспективи розвитку.

Наукові  статті в паперовому вигляді та в електронному варіанті (формат DOC та RTF) і перекази за публікацію слід надсилати  до 01 березня 2015 року на адресу, вказану в інформаційному повідомленні.

Вимоги до оформлення статей в інформаційному листі.

ІНФОРМ. ЛИСТ


19 березня 2015 року Студентське наукове товариство Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції

«Освіта сьогодення: актуальні питання та перспективи»

Змістові  напрями конференції:

 1. Інновації в науці та освіті.
 2. Освітнє середовище та зміст педагогічної освіти у ВНЗ.
 3. Формування професійних компетентностей у системі методичної підготовки майбутнього фахівця.
 4. Особливості реформування вищої освіти: сучасний стан та перспективи.

Вимоги до змісту та оформлення наукових статей в інформаційному повідомленні

Для участі у конференції необхідно:

- До 25 лютого 2015 року подати до Оргкомітету заявку на участь у конференції (взірець додається).

- До 1 березня 2015 року надіслати матеріали статей (електронний варіант у форматах rtf або doc), відгук-рекомендацію наукового керівника з його підписом (у форматі pdf).

ІНФОРМ. ЛИСТ


Всеукраїнська науково-практична конференція

“Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти”

м. Хмельницький, 26 лютого 2015 року

Напрями конференції:

 1. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах гуманізації навчально-виховного процесу.
 2. Фахова підготовка майбутніх учителів початкової школи.
 3. Професійна підготовка вчителя початкових класів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.
 4. Самовиховання, самоосвіта та самореалізація майбутнього педагога в умовах гуманізації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Календар конференції

- прийом тез доповідей, а також оплата до кінця грудня  2014 року;

Робочі мови конференції: українська, російська.

Формат конференції

Конференція проводиться з виданням збірника матеріалів у традиційній друкованій формі та з розсилкою авторських примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не розміщуються в мережі Інтернет.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ІV Всеукраїнська конференція «Дитяча книжка – джерело навчання,

виховання та творчого розвитку».

      Конференція відбудеться 16-17 жовтня 2014 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

      Реєстрація учасників конференції 16 жовтня з 8.00 до 10.00 год. у головному корпусі університету (вул. Огієнка, 61).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ IADCES (СЕРПЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2014 РОКУ)

КОНФЕРЕНЦІЇ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ  14-21 октября 2014г. _ФРАНЦИЯ (Париж)

 • Современное естественнонаучное образование «Modern science education»
 • Проблемы социально-экономического развития регионов «Problems of socio-economic development of regions»
 • Природопользование и охрана окружающей среды «Nature management and environmental protection»
 • Фундаментальные и прикладные исследования в медицине  «Fundamental and applied research in medicine»
 • Приоритетные направления развития сельскохозяйственных технологий «Priority development of agricultural technologies»
 • Технические науки и современное производство «Engineering and modern production»

ДЕДЛАЙН 01 августа 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ


Международная научная конференция "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ" EDUCATION AND SCIENCE WITHOUT BORDERS

15-21 ноября 2014 г.  г. Мюнхен (Германия)

ДЕДЛАЙН 25 июля 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ И ПРИГЛАШЕНИЕ


VIIІ Міжнародна науково-практична конференція

«Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України»,

яка відбудеться 26 - 27 вересня 2014 р. в НАПН України

ДЕДЛАЙН  10 вересня 2014 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ