20:13
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 9-10

Практичне заняття № 9

Оформлення вчителем звітів та його підготовка до публічних виступів

План

 1. Оформлення різних видів звітів.
 2. Вимоги до оформлення, структура і алгоритм звітів.
 3. Вимоги до оформлення реферату.
 4. Етапи роботи над рефератом.
 5. Вимоги до змісту, структури й оформлення реферату.
 6. Підготовка до виступу.
 7. Умови успішної самопрезентації.
 8. Оформлення результатів виступу.

Рекомендована література

 1. Чигирин Т. О. Самопрезентація : визначення, види, стратегії, техніки [Електронний ресурс] / Т. О. Чигирин // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2012. – Т. 24. – С. 245-253. – Режим  доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pzpp2012 24 5 23.pdf. – Назва з екрана.
 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – Київ : Кафедра, 2014. – 308 с.
 3. http://nazarova.at.ua/index/0-14
 4. http://music.r45.ru/pdf/sience-metod/metod_razrab.pdf
 5. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:91tyisRvoB4J:www.imc-gd.ru/files/otrefkrab.doc+&cd=37&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Практичне заняття № 10

Участь учителя в дослідницькій та проектній діяльності в галузі початкової освіти

План

 1. Дослідницька діяльність вчителя початкової школи. Види дослідних робіт. Методи дослідження психолого-педагогічних проблем. Кількісна і якісна обробка результатів дослідження. Використання результатів досліджень з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі.
 2. Технологія роботи з інформаційними джерелами. Особливості роботи з науковою літературою з теми дослідження. Правила оформлення списку використаних джерел та правила введення авторів у текст роботи, цитування, оформлення посилань і зносок.
 3. Вимоги до структури та оформлення дослідницьких робіт.
 4. Проектна діяльність вчителя початкової школи.
 5. Уроки-проекти, їх особливості, методика підготовки і проведення.
 6. Організація проектної діяльності молодших школярів. Особливості створення проектів в 1, 2, 3, 4 класах.

Рекомендована література

 1. Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсових і дипломних робіт : метод. реком. / укладачі О. Л. Шквир, Г. І. Дудчак. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – 40 с.
 2. Пальшкова І.О. Практико-орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної культури вчителів початкової школи теоретико-методологічний підхід : Монографія.– Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 339 с.
 3. Руснак, І. С. Магістерська робота з педагогіки : навч.-метод. посіб  / І. С. Руснак, С. З. Романюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 208 с.
 4. http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/proektna_dijalnist_u_pochatkovij_shkoli.doc

Завдання для самостійної роботи

 1. Складання списку використаних джерел з певної теми. Складання каталожних карток.
 2. Складання методологічного апарату власного дослідження.
  Кількісна і якісна обробка результатів дослідження.
 3. Спостереження і аналіз уроку (позакласного заняття): «Вивчення досвіду роботи вчителів початкової школи з організації проектної діяльності учнів».
 4. Розробка уроку-проекту.
 5. Оформлення результатів проекту. Захист проекту.
 6. Розробка рекомендацій для вчителя початкової школи з організації проектної діяльності молодших школярів.

 

Переглядів: 421 | Додав: Bahmat | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]