20:47
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ_013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (МАГІСТРАТУРА_1сем)

Питання з "Технологій викладання освітніх галузей "Природознавство" та "Суспільствознавство"

 1. Характеристика понять: „технологія”, „педагогічні технології”, „навчальні технології”.
 2. Класифікація педагогічних технологій.
 3. Умови ефективності застосування сучасних технологій у процесі ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.
 4. Людинофомуючий фактор як основа гуманістично зорієнтованого підходу у навчанні природознавства молодших школярів.
 5. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи: історія та сучасність.
 6. Характеристика Державного стандарту початкової загальної освіти, змістове наповнення освітньої галузі „Природознавство”.
 7. Сучасний урок природознавства в початковій школі та вимоги до його проведення.
 8. Побудова навчального процесу на уроках природознаства на основі використання сучасних технологій.
 9. Поняття „інновація” у педагогіці та технології вивчення освітньої галузі „Природознавство”.
 10. Інноваційні технології на уроках природознавства в початковій школі як різновид сучасних технологій.
 11. Структура і методика інтерактивного уроку природознавства.
 12. Розробка уроків природознавства з використанням інтерактивних методів навчання.
 13. Вимоги до організації диференційованого навчання на уроках природознавства в початковій школі.
 14. Способи і прийоми диференційованих завдань у процесі ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.
 15. Структура уроку природознавства з елементами технології диференційованого навчання.
 16. Ігрова технологія як результат високої творчої активності педагога.
 17. Класифікація ігор у системі активного навчання.
 18. Сутність ігрової навчальної технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.
 19. Метод проектів як спосіб підвищення готовності майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності.
 20. Становлення технології проектної діяльності в сучасному освітньому просторі.
 21. Застосування проектної діяльності при ознайомленні молодших школярів з об’єктами природи.
 22. Історичний аспект розвитку технології критичного мислення.
 23. Структура уроку природознавства за технологією критичного мислення.
 24. Можливості використання технології критичного мислення у процесі навчання природознавству молодших школярів.
 25. Проблемне навчання як засіб формування активної творчої особистості молодшого школяра.
 26. Особливості організації проблемного навчання на предметних уроках природознавства.
 27. Пошукові завдання як невід’ємна складова технології проблемного навчання при викладанні природознавства молодшим школярам.
 28. Конструювання уроків природознавства з використанням технології проблемного навчання.
 29. Проблема здоров’язбереження в сучасній педагогічній літературі.
 30. Перспективи впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес початкової школи.
 31. Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках природознавства в початковій школі.
 32. Інтегровані курси у формуванні особистості молодшого школяра.
 33. Програма „Довкілля” як технологія екологічної освіти молодших школярів.
 34. Ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи за технологією „Росток” (авт. Т. Пушкарьова).
 35. Формування екологічних умінь в учнів 1-2 класів на „Уроках для стійкого розвитку”.
 36. Історія становлення суспільствознавчої освіти.
 37. Освітня галузь «Суспільствознавство»: зміст, мета, завдання.
 38. Предмет «Я у світі» як форма реалізації завдань освітньої галузі «Суспільствознавство».
 39. Тематичні блоки предмета «Я у світі».
 40. Методологічні аспекти викладання навчального предмета «Я у світі».
 41. Основні новації в навчальній програмі предмета «Я у світі».
 42. Принципи світоглядної освіти: людиноцентризму; системності й цілісності, синтетичності; відкритості, плюралізму думок і свободи вибору; поєднання локального і глобального; гармонізації взаємин, стимулювання розвитку й саморозвитку особистості.
 43. Дидактичні принципи проектування змісту курсу «Я у світі». Принцип відповідності цінностей українського суспільства особистісній формі їх існування. Принцип взаємодії змістової та процесуальної сторін навчання. Принцип наступності й перспективності в межах предмета та його зв'язок з іншими дисциплінами в системі початкового навчання. Принцип концентризму. Принцип здійснення зв’язку з реальністю.
 44. Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти: освітня галузь «Суспільствознавство».
 45. Краєзнавчий потенціал навчального предмета «Я у світі».
 46. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні освітньої галузі «Суспільствознавство».
 47. Зміст і завдання краєзнавства у початковій школі.
 48. Краєзнавчий потенціал уроків «Я у світі».
 49. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні освітньої галузі «Суспільствознавство».
 50. Реалізація принципу здійснення зв’язку з реальністю шляхом використання вітагенних технологій на уроках «Я у світі».
 51. Головні технологічні елементи організації навчання на уроці діалогічної взаємодії при вивченні освітньої галузі «Суспільствознавство».
 52. Діалог як форма педагогічної взаємодії учителя-учня (учня-учня). Особливості навчального діалогу.
 53. Головні технологічні елементи організації навчання на уроці діалогічної взаємодії при вивченні освітньої галузі «Суспільствознавство».
 54. Теоретичні засади компетентнісного підходу в початковій ланці освіти.
 55. Компетентнісна спрямованість освітньої галузі «Суспільствознавство».
 56. Складові реалізації компетентнісного підходу в освітній галузі «Суспільствознавство».
 57. Компоненти уміння вчитися: мотиваційний (ставлення до навчання); змістовий (відомі й нові знання, вміння, навички); процесуальний (способи виконання діяльності на різному рівні складності).
 58. Відображення у навчальній програмі предмета «Я у світі» складових ключової компетентності уміння вчитися.
 59. Можливості навчального предмета «Я у світі» у формуванні складових ключової компетентності уміння вчитися.
 60. Методи та прийоми, що стимулюють розвиток навчальної компетентності.
 61. Прояви навчальних досягнень учнів за компетентнісним підходом.
 62. Відображення у навчальній програмі предмета «Я у світі» загальнокультурної компетентності.
 63. Способи формування загальнокультурної компетентності при вивченні дисципліни «Я у світі».
 64. Відображення у навчальній програмі предмета «Я у світі» складових соціальної та громадянської компетентностей.
 65. Формування громадянської компетентності у молодших школярів на уроках «Я у світі».
 66. Формування соціальної компетентності у молодших школярів на уроках «Я у світі».
 67. Технологія розвивального навчання.
 68. Гуманно-особистісна технологія Ш. О. Амонашвілі.
 69. Інноваційні технології вивчення освітньої галузі «Суспільствознавство».
 70. Особливості розвивального навчання.
 71. Порівняльна характеристика традиційної та розвивальної системи навчання.
 72. Викладання курсу «Я у світі» за системою Ельконіна-Давидова.
 73. Формування дослідницької поведінки молодших школярів.
 74. Екологічна освіта молодших школярів на уроках курсу « Я у світі».
 75. Технологія випереджаючого навчання С. М. Лисенкової.
 76. Ігрові технології у вивченні курсу «Я у світі».
 77. Проблемне навчання у вивченні курсу «Я у світі».
 78. Навчання предмету «Я у світі» на інтегративній основі.
 79. Використання методу проектів на уроках суспільствознавства в початковій школі.
 80. Колективні способи навчання при вивченні курсу «Я у світі».
 81. Вплив використання ІКТ на ефективність засвоєння суспільствознавчого матеріалу молодшими школярами.
 82. Роль і місце, методика роботи з ІКТ (навести приклад з конкретного уроку).
Переглядів: 1240 | Додав: Bahmat | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]